Kart over dei farlege områda under feltskytinga.

Til helga vert det feltstemne i Midtfjellet,

Stord Skyttarlag og Fitjar Skyttarlag inviter saman til feltstevne i Midtfjellet. Det er første gongen det vert stevne i Midtfjellet, og ein reknar med det vert mellom 40 og 50 deltakarar. Ungdomane og veteranane skal samlast på Isdal, og ein reknar rundt same tal deltakarar der.

Stemnet finn stad laurdag ettermiddag, og søndag frå kl. 10.00 til 16.00.

Sjølve skytinga vil gå føre seg over Kinnavatnet og Midtvatnet med Kidno som bakgrunn. Arrangørane fortel at stien over Kidno er trygg, men oppmodar turgåarar om å ikkje bevega seg nedover i retning Kinnavatnet og Midtvatnet.

Arrangørane kjem til å setja opp informasjonsoppslag rundt om kring. Det vert ogso bemanna informasjonspostar langs vegen og ved Olstjørna, desse vil fortelja turgåarar kor det er greitt å ferdast.

– Vegen til Svartavatnet kan nyttast, sjølv om man her faktisk passerer under kulene når skytinga går føre seg. Informasjonspostane vil ha høyrselsvern til utdeling, skriv arrangørane. Dei oppmodar folk om å fortsatt nytta fjellet, men at ein tek omsyn til plakatar og informasjon frå postane.

Godkjent av politiet

Politiet har godkjent stemnet, og var godt nøgd med opplegget til arrangørane.

Stemnet er elles godkjent av Fitjar Fjellsameige, som meinte hendinga var eit positivt tilskot til aktiviteten i fjellet. Midtfjellet Vindpark var ogso positive til hendinga.

– Me takkar Midtfjellet Vindpark for sponsing av vandrepokal til samanlagtvinnaren. Me må ogso takka Engevik og Tislevoll som har lånt oss ein minibuss, fortel arrangørane.

Heile 40 mann frå arrangørklubbane skal i arbeid for å få stemnet til å fungera i helga, me ynskjer dei lykke til!