Tradisjonen tru vert det òg i år kristne fellesmøte på Øvrebygda skule. Denne gongen er det Fitjar og Øvrebygda Indremisjon som står saman om møta. Talar er Marit Stokken.

 

Sjå plakaten nedanfor for fleire detaljar.

(ANNONSE)