Dei årlege fellesmøta i Øvrebygda er godt i gang etter at dei starta torsdag kveld. Talar er Ludvik M. Karlsen som snakkar eit språk alle forstår.

Slik liknar han på sin vidgjetne namnebror som starta Evangeliesenter-rørsla saman med si kone Lise. Forkynnaren som no gjestar Øvrebygda står likevel godt på eigne bein.

I tillegg til at han talar på ein varm, folkeleg måte, syng han svært godt og ber fram sentrale kristne sanningar i si forkynning. I går kveld var det kvinna ved brønnen som fekk livet sitt løfta opp og forvandla etter møtet med Jesus, som var tema – ut i frå Johannesevangeliet kapittel 4.

Det er Øvrebygda Indremisjon og Pinsemenigheten Stord-Fitjar som står bak møta som fortset laurdag og søndag kveld.