Nils T. Bjørke måtte koma på digital besøk denne gongen. Her frå tidlegare besøk på Fitjar, då han blant anna vitja FMV og tala med verftsdirektør Hugo Strand. Arkivfoto: Kjetil Rydland

Fitjar senterparti gjennomførte sitt årsmøte over Teams i år, og fekk stortingspolitikar Nils T. Bjørke på besøk.

Av Gro Rydland

Stortingspolitikar Nils T. Bjørke var gjest på årsmøtet som var på Teams 25. januar fordi smitteverntiltaka må ha høgste prioritet. Likevel samla møtet omtrent like mange medlemmar som før. Bjørke fortalde om «Senterpartiet lyttar», der han, Kjersti Toppe og Hans Inge Myrvold har digitale møte med bedrifter for å høyre om utfordringar og utveksle idear. Ei bedrift frå Fitjar har vore med, og møtet gav godt utbyte.

Framover vil Senterpartiet arbeide grundig med dei viktigaste sakene for partiet, særleg med tenestetilbodet i lokalsamfunna.

– Tingrettsaka tapte me fordi FrP ombestemte seg, trafikkstasjonen på Stord er ikkje berga, men saka er utsett. Me jobbar med saka om flyplassen på Stord, og med politireforma og skattepolitikk. Sp har vore ein veldig viktig pådrivar for kompensasjonsordningar til næringslivet i koronaperioden, fortalde Bjørke.

Han fekk mange spørsmål frå engasjerte medlemmar, særleg om samferdsle og energi og klima. Elles hadde han gledd seg svært mykje til å besøke Fitjar denne gongen, digitale møte er effektive, men kan ikkje fullt ut erstatte det å treffast i kvardagen.

Etter samtalen med Bjørke var det duka for sjølve årsmøte. Årsmeldinga viser at Fitjar Senterparti har hatt eit svært godt studiearbeid, der mange medlemmar har delteke i samtalane og sendt innspel om programmet for stortingsvalet, som skal vedtakast på landsmøtet i mai. I haust hadde styret og kommunestyregruppa eit kort besøk med Kjersti Toppe, der særleg helse- og sosialsaker fekk fokus. Rekneskapen viser overskott, som kjem vel med i eit valår. Aktuelle lokale saker er også engasjerande, der medlemmane vart oppmoda om å delta på gruppemøta som før.

Styret for komande periode vert slik: Lokallagsleiar: Gro Rydland, nestleiar: Kristian Skumsnes, sekretær: Lars Ove Rimmereid, styremedlem: Lisa Instefjord Gilje, kasserar: Karen Elisabet Rydland Sæbø. Varafolk er Arve Rydland og Grete Marit Veka Maraas. Fylkesårsmøtet, som i fjor samla utsendingar frå heile Hordaland på Stord hotell, vert i år digitalt i slutten av mars.