Ringen me hadde funne er no komen på rett finger.

Ein ung dame kunne per telefon fortelje akkurat korleis ringen såg ut før ho kom og henta han. Svært glad uttrykte ho stor takksemd til både finnaren – og fitjarposten.no.