-Slik fisk har eg aldri fått så lenge eg har fiska, let Bjørnar Heggøy som fekk ein St.Petersfisk i trollgarnet.

Så heilt uvanleg er han likevel ikkje. Tysnesbladet.no meldte om ein tilsvarande fangst i Bårdsund 19. juli.

-Av dei mest uvanlege fiskane me får på våre kantar, er Petersfisken den mest vanlege, seier kommunikasjonsrådgjevar Kjartan Mæstad ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Les meir om Petersfisken her.