Frå venstre på bildet frå Fitjar vgs: Harald Rydland, Torhild S. Nyborg, Brit Lindeflaten Dahl frå NAV og rektor Leif Helge Engelsen. Foto: privat

Stortingsrepresentant Torill Selsvold Nyborg (KrF) fekk ein travel og lærerik dag saman med ordførar Harald Rydland.

Tema for dagen var eit ope og inkluderande arbeidsliv. I løpet av dagen fekk stortingsrepresentanten møta ei rekkje folk som har stort engasjement for denne saka.

– Representantar frå Fitjar kommune, NAV, kjøpmann Odd Sverre Larsen, leiar i rådet for funksjonshemma Geir Tore Søreide, Fitjar vidaregåande skule og Podlen Verkstad gav mange gode og nyttige innspel som stortingsrepresentanten tok med seg vidare, fortel Rydland.

Rydland og Nyborg saman med Dagleg leiar Frode Helland. Foto Podlen Verkstad

– Eit tydeleg bodskap gjekk igjen hos alle: Me må hindra at fleire unge endar opp som uføretrygda. Her har me vore vitne til ei negativ utvikling siste åra. Godt førebyggjande arbeid og tidleg innsats, der ulike aktørar går saman om oppgåva, i staden for at me står og peikar på kvarandre, må vera løysinga.