Konfirmantane gjorde en stor innsats i fasteaksjonen i går! Resultatet var kr. 43013! Det skriv kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu til fitjarposten.no

Nobu vil samstundes rette ein hjarteleg takk til konfirmantane og dei frivillige medarbeidarane: Bjørg Vik, Halldis Abotnes, Inger Sofie Nesbø og Eva Tuftrland.

Og takk til alle som gav pengene til Kirkens Nødhjelp under fasteaksjonen! skriv han til slutt.