Tidlegare fitjarordførar Agnar Aarskog fekk i går vindmølle B12 kalla opp etter seg.

– Me har lenge tenkt at me vil heidra Agnar Aarskog for den innsatsen han gjorde i samband med vindmølleutbygginga, og for at han stod igjennom mang ein storm i denne saka. No vil me i Midtfjellet VIndkraft,  i høve Vindmølledagen her ved B12, ære Agnar ved å kalle mølle B12 opp etter han, sa Johannes Koløen på vegner av Midtfjellet Vindkraft. Han avduka så eit nymåla «Agnar» på mølle B12.

Ein svært demokratisk prosess
Agnar Aarskog takka og understreka at det i frå hans og kommunestyret si side var ein svært demokratisk prosess som førte til at Fitjar kommunestyre med eit klart fleirtal sa ja til vindmøller i Midtfjellet.

– Mi oppgåve var å lose denne saka igjennom på ein god måte, og eg trur eg klarte det. Om det var vindhardt til tider, kom eg igjennom det utan varige mein, la han til, før applausen runga i vindmølleland dit mange hundre hadde funne vegen denne laurdagen.

 

Ingressbilete: Agnar Aarskog (t.v.) og Johannes Koløen under vindmølle B12 som no har fått namnet «Agnar». Foto: Håkon C. Hartvedt