Asgeir Andersen tek Simen Bjørgen i handa. Foto: Arne Vestbøstad

– Det hadde eg aldri forventa! Eg må få ta deg i handa…

Skrive av: Arne Vestbøstad

Då Asgeir Andersen fekk besøk av Simen Bjørgen, trudde han det var snakk om ei synfaring som ein del av søkjeprosessen hjå Kulturminnefondet. Det viste seg å vera overlevering av eit tilskot på 500 000 kroner, til arbeidet med å setja fraktebåten Gamle Nyborg i stand.

Kulturminnefondet grunngir tildelinga med at fartøyet er det siste kombinerte sildesnurpar og fraktefartøyet att. Desse båtane var svært viktige for gjenoppbygginga av landet etter krigen. I tillegg finn ein unike og sjeldne byggjeteknikkar og handverk ombord; rett og slett eit unikt maritimt minnesmerke for norskekysten. Båten vil verta eit levande museum når den er sett i stand, mellom anna med pengar frå Kulturminnefondet.

For tida ligg Gamle Nyborg på Jensaneset. Foto: Arne Vestbøstad

Kjem godt med

Pengane frå Kulturminnefondet er eit tilskot på tetting av styrehustak og utbetring av styrehusfronten, reisverk, vindauge og dører.

– Å få båten tett frå toppen er kritisk. Dersom det kjem inn vatn frå toppen, vert det følgjeskader, fortel ein engasjert Asgeir Andersen. Han fortel at arbeidet med å tetta vindaugo har starta, og no står han på for å bli ferdig til han skal gje seg i kast med slusene i Skjoldastraumen 22. juni. Arbeidet med taket startar etter sesongen er over.

– Eg held på mykje åleine, og søkjer på alt eg kan, fortel Andersen. Han håpa at det skulle vera interesse for båten, som han meiner representerer ein viktig del av nasjonsbygginga etter krigen. Båten gjekk som sildesnurpar og fraktebåt, og det er fraktebåt han ønskjer å bevara båten som. Planen er at båten skal verta i så god stand at den kan brukast kommersielt. Men slikt kostar. Enn så lenge skal båten delta og synast fram på ulike arrangement, og i sommar er det lagt inn tre oppdrag. Først til Skjoldastraumen 22. juni, så til Trondheim 18.-21 juli, og til slutt «heim» til Åkra 1.-4. august, dit båten først høyrte heime då den kom til Noreg.

– Me likar godt å gå med båten. På dei turane me har lagt inn, reknar me med å bruka om lag 4000 liter diesel. Men me har ikkje diesel!

Andersen fortel at det ikkje er like lett å få støtte til diesel, som andre delar av prosjektet. Det reknar han heng saman med at drivstoff vert brent opp og ikkje viser så godt att.

Historia til Gamle Nyborg er godt dokumentert, heilt frå dei første teikningane. Frå venstre : Asgeir Andersen, Line VIkhagen Lyngstad og Simen Bjørgen (begge Kulturminnefondet). Foto: Arne Vestbøstad

Mange oppgåver

Siste året fekk foreininga inn 5000 til drivstoff frå både Rørvik bil- og havneservice og Fjordsteam, 2000 kroner i kulturmidlar frå Fitjar kommune og 3400 i medlemskontingent. Pengane Kulturminnefondet set difor foreininga i ein heilt ny situasjon. Og pengane kjem vel med i og med at det står mykje arbeid att. I vinter har dei fått gjort ein god del, ifølgje facebooksida til foreininga;

– Overhaling av hovudmaskin
– Reingjering og måling av maskinrom
– Kjøp og overhaling av Bedford hjelpemotor
– Totalrestaurering av G.W. Linnekogel bysseomn
– Innkjøp av originale Delta lense- og brannpumper
– Overhaling og reparasjon av diverse utstyr

Vidare er det lista opp oppgåver som står att:

– Installere ny pyrokjele
– Montere ny generator, reparere 220 volt-anlegget
– Restaurere vass- og sanitærsystem
– Restaurere messe og bysse
– Skifte styrehustak og reparere styrhus-vindauge og karmar
– Stålutskifting av hudplater i hekk, dørk i akterlugar, rekkverk og rennestein i hekk
– Legge nytt tredekke på hovuddekk akter etter stålarbeidet er ferdigstilt i hekk

Les også https://fitjarposten.no/14182-stolt-skipper-pa-stolt-skute/

https://fitjarposten.no/venelag-for-gamle-nyborg/