Det var eitt av fleire skjemtande utropa som kom frå dei som ikkje vann, etter kvart som gevinstane, og særleg dei bugnande fruktkorgene, blei delt ut på Strandabasaren laurdag.

 

Kvinnene i Stranda kvinneforeining hadde nok ein gong lukkast å fylla gevinstbord og -snorer med lokkande vinstar. Rundt 90 personar tukka seg til rundt borda på Stranda bedehus for å ta del i den tradisjonsrike basaren. Og det var ikkje berre strandabuar som kom; Folk frå heile kommunen ville få med seg denne hendinga. Og då var verken vegarbeid eller uvêr grunn god nok til å halda seg unna. Den einaste effekten regnet hadde, var at det dogga litt meir på rutene.

 

Etter andakt, to omgangar med åresal, trekking av gevinstar på bok og kaffimat i rikt monn, kunne dei fleste gå glade heimatt. Somme fordi basaren samla inn pengar til misjonen, somme fordi dei fekk vita siste nytt frå folk dei kanskje ikkje hadde sett sidan førre basar, og andre igjen fordi dei vann akkurat den løparen eller fruktkorga dei hadde håpa å vinna. Og for dei som ikkje vann denne gongen, får ein berre prøva igjen, neste gong det er basar på Stranda.

 

Fitjarposten kjem med meir frå basaren i papirutgåva i mai.

 

Anton Bjordal korta ned ventetida med å kjøra bil på årene, medan Annika Leth Helgaland og Alf Helge Helgaland sit fint og ventar. Foto: Arne Vestbøstad