-Det har i dag vorte kjent at ein person fredag 6. februar. mista ei flaske farleg medisin i Fitjar sentrum. Innhaldet på flaska er livsfarleg å innta, og berre delar av det vil kunna vera dødeleg for born, opplyser lensmann Svein Lunde til fitjarposten.no

Lunde fortel vidare at heile innhaldet vil vera dødeleg også for vaksne, dersom dei ikkje er vane med å ta slike medisinar.

Det er snakk om ei rund plastflaske ca. 5 cm diameter, 15 cm høg, og med skrukork. Innhaldet ser ut som, og smakar som, solbærsaft. 

Sjølv om det er leita etter flaska, kan ein ikkje sjå bort frå at flaska ligg i snøen, og vert funnen ved eit tilfelle, eller når snøen forsvinn.

-Det er viktig at foreldre snakkar med borna om dette, slik at me kan unngå ulukker, legg lensmannen til.

Skulle du finne flaska, kan ho leverast til lensmannskontoret eller til legekontor.