Ein kar kom inn i ein TV-forretning og spurde:
-Er kvitt ein farge ?
-Ja, kvitt er ein farge, svara mannen bak disken.
-Er svart òg ein farge?
-Ja, svart er også ein farge lød svaret.
-Det var det eg sa til kona, sa mannen triumferande. Vi har jo farge-TV.