Den relativt nystarta badmintongruppa i Fitjar får no hjelp av trenarar frå Stord Badmintonklubb.

Håkon Sæbø fortel til fitjarposten.no at dei unge og lovande spelarane i Fitjar IL si badmintongruppe lenge har etterlyst at dei treng oppfølging frå trenarar. – Så frå og med måndag 4. oktober blir dette muleg. Kvar måndag klokka 20.30-21.30 vil det såleis vere to trenarar frå Stord Badmintonklubb som vil hjelpe til med teknisk trening, seier Sæbø.

– For dei som ikkje vil ha teknisk trening, vil det framleis vere muleg å trene. Me set av banar til teknisk trening, alt etter kor mange som er interessert i det. Kjenner eg gjengen rett, blir det ca 50/50, legg han til.

Sæbø har òg nokre tankar om at når det er vanleg å begynne å spele badminton frå 10-12-årsalderen, er ikkje treningstidene i Fitjar tilpassa denne aldersgruppa.

– Men om det blir interesse for dette for denne gruppa, vil me ta det opp i styret. Kanskje me på sikt kan få endra litt på treningstidene då?

Til no i år har det vore litt mindre oppmøte enn i fjor. Eg vel å tru at folk kjem på trening i hallen når kveldane blir kortare, og det er mørkt ute før treninga tek til, vonar Sæbø, til slutt.

stress dose steroids