Ingrid og Alf Træet  i Træsvegen 9 har ein fuksia utanom det vanlege.

Diameteren er på 130 cm og høgda er 110 cm. Dei hugsar ikkje heilt kor gammal han er, men han har passert 10 år.

– Heile familien er engasjert i denne blomen, for dei som er heima om sommaren må ta vatneøkter, får me vite. Om vinteren vert blomen lagra i kjellaren og vert teken ut igjen tidleg på våren.

Ein heilt spesiell blom altså. Er det andre som har ein tilsvarande?