Bjørn Arve Lunde er eit fyrverkeri av ein foredragshaldar. I kveld gledde han fitjarpensjonistane med utruleg levande forteljing om grunnleggjaren av Furuly helseheim, Ole Olvik.

Lunde fortalde ikkje berre om Ole Olvik. Han var Olvik, med doktorfrakk og det heile. Mellom anna fekk dei frammøtte i Fitjar Pensjonistforening vite at Ole Olvik hadde militærutdanning og dreiv som fotograf før han grunnla Furuly. Det siste skjedde i 1908. Og Furuly helseheim heitte det heilt til fylket overtok i 1956. Då snakka ein om Fylkessjukehuset på Stord. No heiter det Stord Sjukehus – Helse Fonna.

Ole Olvik var lækjar etter naturlegemetoden. Vanleg medisin hadde han lite til overs for. – Det handlar om å gjere kroppen i stand til å kurere seg sjølv, var eit av slagorda hans. «Menneskekroppen er eit av dei finaste maskineria som er laga. Då må det få det beste drivstoffet» er eit anna og liknande.

– Dette prinsippet nytta han òg i kurane sine. Eigne matdiettar høyrde me, og ikkje minst laga han te av alt mogeleg, sa Bjørn Arve Lunde, mellom anna.

Pensjonistane på Fitjar fekk høyre ein kortversjon av det han kan om Olvik. Me trur Lunde har nok stoff til ei bok.

Uansett hausta han mykje fagnad frå fitjarpensjonistane etter foredraget.