Det seier piano-/flygel-stemmer Nils Henrik Jansen om det nye Petrof-flygelet i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg Torsdag sørgde han for at det no står nystemt og klar til første offisielle bruk 9. september.

– Flygelet er rett og slett handplukka til denne salen, legg Jansen til.

Den første som får bruka det i konsertsamanheng er Irene Simonsen. Det skjer under den svært varierte og spennande opningskonserten 9. september.