Ein biletvev som kunstnaren har brukt 50 år på å laga, er tilbode Fitjar kommune for 20 000 kroner. Rådmann Atle Tornes går inn for å kjøpa.

Motivet er henta frå eit bilete av fitjarkunstnaren Magnus Hardeland, og syner augneblinken då kong Håkon den Gode fekk vita om slaget som venta. Biletveven laga ut i frå dette av Gunnhild Haktorson.

Det var dei fire borna til Gunnhild Haktorson som fann kunstverket då dei rydda gjennom sakene etter mor si som døydde den 23. desember i fjor. No har dei tilbode Fitjar kommune å kjøpa det, og saka skal opp i formannskapet 7. april. Prisen er 20.000 kroner, og i innstillinga seier rådmannen klart ja.
 
Sjå biletet og les meir her.