Det var kreativiteten som var avgjerande då den beste kreasjonen i peparkakebyen vart kåra i dag.

Fire elevar frå barn og ungdom på Fitjar vgs tok den endelege avgjerdsla, etter innspel frå ymse konsulentar.

Til fitjarposten.no seier dei fire at om det var færre kreasjonar i år, var kvaliteten høgare enn i fjor. – Større variasjon er det òg, meinte dei.

Lett å velje ut dei tre beste, var det ikkje.

Det vil seie den aller mest kreative var dei ikkje i tvil om. Det var Jens Ø. Kloster sin hytte som var plassert i eit tre med både taustige og andre element knytt til. Jens vart òg kåra til vinnar.

Andrepremien gjekk til familien Lambach si flotte utforming av Fitjargarden, medan tredjepremien gjekk til Kyrre, Oddbjørn, Andrine og Markus Thomassen sitt flotte hus med tårn.

– Dette har vore kjekt. Flott at folk har engasjert seg. Me vonar òg at denne tradisjonen held fram, og at det vert endå fleire deltakarar neste år, smiler dei fire fvgs-elevane: Marita Gregersen, Hilde Bjelland, Helena Spilde Vaksdal og Tuva Vestrheim Føyen til slutt.

Læraren deira, Sissel Jørgensen, opplyser at folk no kan kome og hente det dei har levert om dei vil ha kreasjonane med heim. Ho vonar òg, som elevane, at endå fleire vert med, både skular og firma. – Me kjem til å gå tidleg ut med oppfordringa til det, neste år, seier ho.