16% færre hushaldningar heimekomposterte i 2006 enn i 2003, viser KOSTRA-tal. Ved sist årsskifte heimekomposterte 3 % av norske hushaldningar.

Avfallsselskapet SIM melder at det også i kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes var ein nedgang i perioden, men ikkje så stor som elles i landet. Ved utgangen av 2006 var det 4 243 av SIM sine abonnentar som heimekomposterte, 10% færre enn i 2003. Dei 4 243 heimekompostørane utgjorde 19% av SIM sine hushaldningsabonnentar.

Føremonene med heimekompostering er fleire. For det første får ein produsert sitt eige jordforbetringsmiddel, for det andre slepp ein betala gebyr for biodunken.

Før ein kan byrja å heimekompostera må ein ha gjort skriftleg avtale om dette med SIM.