Fem år gamle Victoria Drønen kosar seg i Færøysund med ein "Mercedes" olabil som Harald Johan Sandvik har bygd saman med barnebarna Johannes, Bjart og Gard. Foto: Kjetil Rydland.

Rundt 125 trassa rekordvarmen og møtte opp på Færøysundsbasaren i går, og sørgde for at komiteen kan seia seg vel førnøgd med årets basar.

Færøysundsbasaren har samla folk frå ulike delar av fylket vårt i åtte år. Det kom folk frå både Stord, Fitjar og Bømlo, og mange langvegsfarande, i år òg. Vêret er alltid eit spenningsmoment under slike tilskipingar på våre kantar, og denne gongen blei det faktisk altfor fint vêr!

– Når me tenkjer på varmen, er me godt fornøgde med årets besøk, seier Harald Johan Sandvik i arrangementskomiteen.

Kjempa mot rekordvarmen

Harald Johan Sandvik fortel om krigsinnsatsen til far sin, Johannes Sandvik. Foto: Kjetil Rydland.

Då dei såg vêrvarselet som lova eit par grader over 30, innsåg dei at rekordvarmen ville få enkelte til å halda seg heime eller ved sjøen i staden for å nytta dagen i den varme hola i Færøysund.

Men dei som trassa varmen, fekk ei basaroppleving av beste merke; det sørgde den hardtarbeidande komiteen for. Dei mest sarte av oss fann ly for sola under ymse parasollar og paraplyar, og i teltet.

Som vanleg fekk me høyra litt om den spesielle handels- og gjestgjevarstaden nord på Stordøya, og denne gongen fortalte Harald Johan Sandvik frå den dramatiske soga til far sin. Som kjent var Johannes Sandvik motstandsmann under andre verdskrigen, og var fange i Sachsenhausen då krigen var slutt.

Grillane var varme då folk kom, og i tillegg til at folk kunne meska seg med sjølvgrilla godsaker, fekk dei både kaker, bollar, kaffi og saft gratis. I år som i fjor. Eit ekstra velkome innslag i rekordvarmen i går.

Støtta går uavkorta til jordbruksprosjekt i Kamerun

Martin Sandvik på ni år nytta høvet til eit lite trommekurs. Foto: Kjetil Rydland.

I år var det åttande gongen familien frå Færøysund skipa til basar, og som vanleg går inntekta til eit jordbruksprosjekt i Kamerun. Det er ektemannen til Målfrid Sandvik, Emmanuel Aoudi Chance, som har starta opp prosjektet saman med bror sin, Bernard Dentalé Adamou, på heimstaden sin i Kamerun. Prosjektmidlane som kjem inn, går uavkorta direkte til prosjektet i Kamerun.

Johannes Nesse og Chance fortalte om utviklinga av prosjektet dei siste åra. I fjor vinter var dei to til Kamerun saman med fleire andre i støtteapparatet for å sjå til prosjektet og hjelpa bøndene vidare. Sjå artikkelen vår Frå Færøysund til Mbé i Kamerun på Fitjarposten.

Chance nytta høvet til å takka for all støtta på vegner av prosjektet. Til kamerunsk trommeakkompagnement viste møtelyden ein frisk dans frå heimlandet; ein dans som var uttrykk for takksemd og glede. Også i år blei det trommekurs for alle interesserte, og møtelyden fekk svinga seg i dansen i varmen.

Familieprosjekt

Som vanleg var fleire greiner av storfamilien Sandvik frå Færøysund med på prosjektet. Målfrid og Harald Johan er allereie nemnde, i fremste rekkje som vanleg. Elles la me merke til at familien Sandvik Bø i gardsbutikken i løa, saman me naboar og slektningar.

Også denne gongen var søskenparet John Villy og Audun Sandvik med i fremste rekkje. John Villy stod for trekkinga, og hjelpte dei to kollegaene Johannes Nesse og Harald Johan Sandvik gjennom auksjonen.

Den finaste gjenstandane denne gongen var ein JA-benk gitt av Podlen Verkstad og eit kvitt saueskinn frå Færøysund. Kanskje det ikkje var rette dagen å selja saueskinn i går, men prisen blei bra.


Takksame for støtta!

Konferansier og grunneigar Harald Johan Sandvik runde av det varme samværet i Færøysund med å retta ei varm takk til alle som har gitt gevinstar og alle som har vore med og fått i stand basar i år. Og ikkje minst til alle som kom:

– Eg er imponert over denne forsamlinga på denne flotte dagen; hjarteleg takk – me møtest igjen til neste år om alt går bra!