Tilbodet om bading i bassenget på Rimbareid Skule, har ikkje fått den heilt store responsen, sjølv om det var stor etterspurnad på førehand. -Badevaktene melder rett nok om at det er bra ”trøkk” mellom 19-20, men elles er det lite folk .

Tilbodet gjeld familiebading for aldersgruppa 0-10 år m/foreldre i tidsrommet 18-19, for alle over 10 år mellom 19-20, og siste time mellom 20-21, er det ope for dei som vil symja/trimma i bassenget.

-Eg vonar at alle veit om tilbodet. Plakatar og annonse er brukt for å informera om dette. Frivilligsentralen har ubetalte vakter, som bruker fritida si til glede for andre, seier dagleg leiar i Frivilligsentralen, Ellinor A.Bergesen, som saman med alle badevaktene oppmodar til å bruka tilbodet.

Det er Fitjar Idrettslag i samarbeid med Fitjar Kommune og Frivilligsentralen som samarbeider om å oppretthalda eit tilbod om offentleg bading i bygda.