Ein raudoransje DBS Kilimanjaro herre sykkel 21 gir forsvant fra Rimbareid Aust rett etter jonsok aftan.

Lars Ove Rimmereid er takksam om nokon har observert den. Ta kontakt med han på 911 54 691.