Ein svart rattkjelke har forsvunne i Fitjarstølane.

Ein svart rattkjelke forsvann rett før jul frå utsida av garasjen i Steinabrekko 18 i Fitjarstølane (Hoff). Om nokon har funne/lånt rattkjelken vert guten som eig den takksam om den blir levert/satt tilbake, for han vil gjerne bruka den sjølv.