Denne nøkkelen vart funnen på kyrkjetrappa etter gravferda onsdag.

Spørsmålet kjem frå Jan Overweg på Fitjar kyrkjekontor.

Onsdag klokka 12 blei det funne ein nøkkel på kyrkjetrappa.

Den som saknar den avbilda nøkkelen, kan frå han tilbake ved å venda seg til kyrkjekontoret i Fitjar rådhus.