Eit naust står rimeleg utsett til. Foto: John Karsten Raunholm

Lokalt styrtregn har ført til store skadar på Eide ved kraftverket til Eirik Eide.

Truleg har det regna enormt oppe i fjellet. På Raunholm regna det 32 mm i løpet av halvannan time. (Eige målebeger) Ikkje så mykje dette. Lenger sør må det ha vore mykje meir.
 
Store nedbørmengder på knusktørt underlag har ført til at vatnet berre har flauma utover på overflata. Elveløpet har teke nye vegar og røyra under  E39 har blitt tetta att. Vatnet har ført til store skadar på privat veg. Ein parkert bil står under vatn og eit naust står rimeleg utsett til.

Eit naust står rimeleg utsett til. Foto: John Karsten Raunholm
Foto: John Karsten Raunholm
Foto: John Karsten Raunholm
Foto: John Karsten Raunholm
Foto: John Karsten Raunholm
Foto: John Karsten Raunholm
Foto: John Karsten Raunholm

I andre medier kan du lesa meir om kva styrtregnet har forårsaka litt lengre sør:

Elv stopper E39 (bt.no)

E39 er stengt (h-avis.no)

Far og baby evakuert frå hytte (sunnhordland.no)