Fugleegga som me tidlegare har vist på nettsida, er no blitt til ungar. Men fugleungane har ikkje fått auge. Det er heller ikkje noko let i dei, enno. Men lever og rører seg, det gjer dei.