Me tek kunden vår på alvor.

Totalentreprenør er ein entreprenør som kan utføre alt arbeid knytta til husbygging. Me i Engevik & Tislevoll tek for oss heile prosessen med konstruksjon frå teikning og prosjektering, søknadsprosessar og kontakt med det offentlege.

Me utfører grunnarbeid, betongarbeid og tømmerarbeid.

Engevik & Tislevoll AS vart skipa i 1973. Me er ei verksemd med lang historie i Sunnhordlandsregionen med 40 års erfaring i byggebransjen.

Me tek kunden vår på alvor. Anten det gjeld bygging av eit naust i sjøkanten eller oppsetjing av ein skule der ungar skal trivast.

Engevik & Tislevoll AS er ei sentralgodkjent entreprenørverksemd med kompetente fagfolk.

Kontakt oss: tlf. 53 45 73 00 – post@engevik-tislevoll.no

Besøk nettsida vår her.

Andre bedrifter