Det er kome nokre få endringar i 17. mai – programmet.

Den første er frå hovudkomiteen som opplyser at om vêret vert svært dårleg vil arrangementet som er lagt til Håkonarparken bli flytta til kyrkja.

Den andre gjeld ettermiddagsarrangementet ved Rimbareid skule. Det ser no slik ut:

Kafé opningstid: kl 12:00 – 15:00
Leikar på skuleplassen: kl 13:00 – 15:00