Det har vore ein fantastisk vinter, og me har fått inn mange flotte vinterbilete. Likevel kan me ikkje anna enn gle oss over at me no endeleg kan dokumentera fotografisk at våren visseleg er på veg.

Biletet av krokusane over er tekne i Fitjarstølane. Andre plassar i Fitjar er nok våren komen endå lenger.

Det er berre å gle seg.