Etter lang venting vert det no endeleg tilbod om danseundervising i Fitjar kulturskule.   Den nye danselæraren,  Jorunn Gravem Whittaker,  besøkte Fitjar før helga og gler seg no til å møta danseglade ungar og ungdomar på Fitjar.

Undervisinga skal ta til i januar, men allereie før helga var danselærar Jorunn innom Fitjar ein tur. Det var ein svært nøgd kulturskulerektor som tok imot den nye kulturskulelæraren i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Jorunn, opphavleg frå Dokka, har utdanninga si som profesjonell dansar og dansepedagog frå England, der ho har budd i 9 år. No er ho busett på Stord og er klar for å ta imot danseglade gutar og jenter til variert danseundervising på Fitjar. Kulturskulerektor Anne Lene Ø. Jordåen fører Jorunn opp trappa til speilsalen som ligg i andre høgda i Fitjar kultur- og idrettsbygg, og som skal vera treningslokalet til dansegruppene. «Å-ja, her ja, her er bra plass», dansepedagogen høyres ut til å vera svært nøgd med lokalet, drar av seg støvletten, kjenner på golvet med ein lubbe-kledd fot og ser for seg grupper på 10-15 danseglade ungar og ungdomar i salen. Ho er nøgd med det ho ser og kjenner, smiler og seier at danseundervising er for alle som likar å bevega seg til musikk, både jenter og gutar. Det er planlagt fire aldersdelte grupper, der ein skal få ein smak av ulike dansestilar, og så vil Jorunn etter kvart sjå kvar interessa ligg.

Etter å ha jobba for å få tak i danselærar i over tre år, gler kulturskulerektoren seg no over å kunna tilby meir enn musikkundervising i kulturskulen. Ho er glad for at Jorunn dukka opp og har teke imot jobben, og saman planlegg dei oppstart av fire dansegrupper i januar. Det skal vera ei gruppe for dei som er fødd i 2005-2007, ei for dei som er fødd i 2002-2004, ei for dei som er fødd i 1999-2001, og til slutt ei for ungdomar som er fødd i 1998 eller tidlegare. All undervising kjem til å gå føre seg på tysdagar, i speilsalen. Kvar gruppe held på i ein time. Dansepedagogen fortel at dei kjem til å dansa på sokkane og at dei som skal delta må ha på seg kle som er gode til å bevega seg, og om håret er langt må det vera oppsett. Noko anna utstyr enn det treng ein ikkje.

Jorunn håpar danseinteressa er stor hos begge kjønn og vil gjerne snakka  om at dans er bra for kroppen på så mange måtar, og ikkje minst er det ein morosam måte å trena på. Nokre står allereie på venteliste, desse vil få brev frå kulturskulen med spørsmål om dei framleis er interessert, og så vil desse verta prioritert. Men her er det plass til mange, så alle kan søkja, og dei som har plass på eit eller anna instrument, seier kulturskulerektoren, og minner om at søknadsfristen er 10. desember.

Du kan lesa meir om kulturskulen, dansetilbodet og timeplanen på kulturskulen si nettside her. Der finn du og søknadsskjema.