Etter at dei involverte partane er blitt einige om ein avtale, ser det endeleg ut for at siste kapittel kan bli skrive om den havarerte dokken i Årskog.

Avtalen er signert av Fitjar kommune, Sunnhordland Sandblåsing, Gjensidige Forsikring, Midtfjellet Vindkraft, Fitjar Kraftlag og Årskog Dokk, og arbeidet skal etter planen ta til allereie neste månad.

– Me er eit stort steg nærare og er veldig nøgd med det. Alle har jobba for å finna ei løysing, og det har me no greidd. No skal det mykje til for at den ikkje blir fjerna. Det har sett skummelt ut mange gonger, men no ser eg veldig lyst på det. All grunn til å feira, for å seia det slik, seier Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll, til sunnhordland.no.

Om alt går bra er dokken vekke når me skriv 1. november i år.