Me gjev att innhaldet i ein e-post frå Daniel og Jakob Rolfsnes.

«Vi var ute og leita etter tur-o-postar i Rossneset i dag, og då møtte vi denne (biletet). Er det årets første?? Vi har gått ganske mykje i Rossneset, og det er faktisk aller første gong vi har sett hoggorm der ute».