Elva over fv. 545 i Grovene kan skapa farlege situasjonar. Foto: Kjetil Rydland.

Vatnet renn i strie straumar over fylkesvegen i Grovene på Tveita, rett ved Tveitasago, og kan skapa farlege situasjonar.

I dag er det regn, og då skjer det igjen; vatnet fløymer over fylkesveg 545 i Grovene. Her er det 80-sone, og bilistar som ikkje er klar over denne «elva», kan koma ut for farlege situasjonar. Her ligg det avgjort «til rette for» vassplaning.

Vatnet renn i strie straumar frå Tveitasago og over fylkesvegen. Foto: Kjetil Rydland.

Vatnet kjem fløymande som ei stor elv frå Tveitasago på austsida av vegen. Det kan sjå ut som om ei stikkrenne har gått tett, så her bør nok rette mynde stikka spaden i jorda og leia vatnet under vegen.

Meir vatn burde nok ha kome ut av stikkrenna midt på biletet, i staden for å hamna på overflata. Foto: Kjetil Rydland.