Betelskipet Elieser 6 kjem til Fitjar i dag 22. oktober og legg til ved Meierikaien.

Det vart møte om bord klokke 19.00. Tale ved Håkon C. Hartvedt og song av Fitjar Musikkforeining i tillegg  Tone Kallevåg og Arne Hansen frå mannskapet. Enkel servering.

OBS! I annonsa i Sunnhordland står 22. november, men møtet er altså i  kveld!