Her ser me elgen som nettopp har kryssa Tveitaelva i Russedalen. Foto: Fp.-tipsar.

I dag har ein turgåar sett elg ved Tveitaelva, om lag halvvegs frå Dalshaugane mot Botnavatnet.

Det er Terje Aleksandersen i viltnemnda som bringar den glade bodskapen i dag, to dagar før 1. april. Han har vore i kontakt med ein turgåar som helst vil vera anonym.

Fotografen må ha stått i omtrent der høgspentlinja kryssar stien til Botnavatnet då han tok mobilbilete av elgen. Det ser ut til at elgen akkurat har kryssa Tveitaelva i Russedalen då biletet blei teke. I dette hjortatrakket såg Fitjarposten sin utsende heilt tydelege elgspor i haust. Så her er nok elgen på kjende trakter.

Biletet er ikkje av topp kvalitet, men det er ingen tvil om at det er ein elg. Og det duger betre som illustrasjon enn biletet me brukte for 365 dagar sidan, då Rune Aarbø såg elgku med kalv i Rydlandsskogen. Eit bilete som me fekk Beinvedprisen for i fjor.

Rune Aarbø hadde diverre ikkje kameraet i posisjon då han møtte elgku med kalv. Saka blei den aller mest lesne i 2019. Foto: FP-arkiv.