Eldredagen vert skipa på Fitjar vidaregåande skule torsdag 2. oktober kl. 15.30. Psykiater Hans Olav Tungesvik vil snakka om "Det Gode Liv", Odd Larsen står  for musikken, medan Harald Johan Sandvik bidreg med lett underhaldning. Servering av mat, kaffi og kaker vert det óg, melder Fitjar kommune på sine heimesider.