Eksotisk møte på  søndagsturen i dag. Øynene ble store: Hva ser jeg ? To LAMAER i band og med kløv på ryggen. På søndagstur, de også.

Disse lamaene har bodd på Fitjar i 5 år. Den største  heter Gregger, med brunlig pels. Han er 12 år gammel og pappaen til  det hvite føllet som er 2 år og heter Sinus. Resten av flokken var hjemme på gården.

Lama-eier Arne forteller at det er greie dyr å ha med å gjøre. De går fint i lag med sau, og er faktisk dyktige sauepassere. Alle dyr som er mindre enn dem selv tar de et ansvar for.  I områder hvor sauen kan bli tatt av for eksempel gaupe eller andre rovdyr, så har lamaen jaget bort rovdyret, og er til god gjeterhjelp for bonden

Lama er bufe.  Menyen til en lama er alt grønt  som den får fatt i, også einebusker ,sa Arne.  Tennene til en lama vokser hele livet, og de  trenger derfor mye strukturfôr.

Lamaen er er nyttedyr. Kjøttet er magert og fint. Ullen klippes hvert 2. år. Det er meget god kvalitet på den. Lama-ullen er lang og i ulike lekre naturfarge-kombinasjoner.

De blir videre brukt som kløvdyr, og en voksen lama,  fra 3 års alderen,  kan bære ca. 40 kg på ryggen.
Vil en pløye marken på gammeldags måte , spenner en plogen  til en lama ! Lamaen spytter sjelden, bare når den blir skremt. De har store  øyne og ører, tynn og fin hals, lange slanke bein, som hos hjorten her i landet .

Lama er et kameldyr uten pukkel, og de har vært tamme  husdyr i ca. 6 000 år. Opprinnelig kommer den fra Sør- Amerika, men er blitt spredd  til mange land.

Det var et meget hyggelig og eksotisk møte i dag .