Bonden gjekk ned stigen for å feste siloklypa, men fekk auga på noko.

Ei kattugle sat heit stille og let seg ikkje uroe av fotografering med mobilen. Litt seinare var det tanken å ta nærbilete med fotoapparat, men då letta ugla og flaug i ring opp or siloen. Kvifor var ugla der? På hanebjelken i silobygget plar det sitje nokre svaler. Småfuglar høyrer med til ugla sitt matfat, og ho er på jakt om natta. Med god høyrsel og nattesyn finn kattugla lett noko etande. Me trur at ho flaug inn for å få seg mat nattestid. Og ein tidleg morgon var ho mett og sat og halvsov.

Om kvelden høyrer ein ofte lyden av ugle på Helland. Ho trivast i eldre lauvskog ned mot Storavatnet, ikkje langt frå folk og i nærleiken av dyrka mark.