Me visste det nok, sjølv om me hadde vona noko anna. Snøen berga dei, sjølv om vinteren var lang. Brunsniglane er tilbake.

Endå verre er det at det ser ut til å vera fleire enn i fjor. Me har i alle fall aldri teke så mange, så tidleg.