Ein familie med Fitjar-tilknyting tok friår frå skule og jobb og drog på langtur til svært så sydlege breiddegrader med seglbåten «Fri Flyt». Det angrar dei ikkje på. 

– Som aldri før har me fått tid til kvarandre og opplevd utruleg mykje spennande i lag, seier far i familien, Ingvar Solheim, til Fitjarposten. Familien elles består av mor Ingrid og sønene Henrik (12) og Gerhard (10). Fitjar-tilknytinga heng saman med at Nils Ingmar Hageberg på Landa er onkel til Ingrid.

Familien held til vanleg til på Averøya, og turen kom sjølvsagt ikkje til på slump. – Me begynte å snakka om dette for 6-7 år sidan, og i 2007 kjøpte me «Fri Flyt». Før dei drog ut på langturen, segla dei mellom anna til Shetland og Færøyane, får me vite.

For det var litt av ein tur dei tok ut på med den 37 fot store seglbåten. Og godt var det at dei hadde prøvd seg på førehand. Stiv kuling over Nordsjøen på startetappen var krevjande nok.

Turen deira har elles i store trekk vore  slik: 
Start på Averøya, så over Nordsjøen til Shetland og Orknøyane, vidare gjennom Kaledoniakanalen til nord i Irskesjøen og sydover langs kysten av Spania og Portugal til Madeira og Kanariøyane.

Regatta
Herifrå var dei med på ein stor regatta over Atlanteren, frå Las Palmas til St. Lucia som ligg midt i Karibien. Seilasen starta 20. november, og då er det sommarleg på denne delen av jordkloden. «Fri Flyt» gjorde det storarta på regattaen og enda på ein glimrande 3. plass.

Etter dette dro dei sørover til Grenada som ligg heilt sør i Karibien om lag like langt sør som nordkysten av Sør-Amerika, før dei drog nordover igjen. Dei segla nord til Jomfruøyane og kryssa tilbake til Azorane som ligg midt i Atlanterhavet. – Her møtte me bølgjer som var i det tøffaste laget, men det gikk bra, smiler Ingar.

På heimturen hadde dei planar om å segle med strak kurs mot Jylland, men mange lågtrykk gjorde at dei segla om Nord-Spania og Frankrike i staden. Så var det Kaledoniakanalen ein gong til og møtet med heimlandet var Utsira. 

I går låg dei på Fitjar og vitja familie før ferda går vidare heim til Averøya. Avreisa var 6. juli i fjor, så ein heilårs-seilas har det blitt.

Oppleving for livet
– Dette har vore ei oppleving for livet. Både privatskule med borna og seglinga har gått fint, og så har me treft mange flotte menneske, både innfødte og seglarar, på ferda. I tillegg kjem alle dei flotte naturopplevingane. Dei har det vore mange av, men sørlege Karibien er den plassen Ingar ser for seg som den vakraste plassen dei ankra opp på. 

nettsida deira kan du lesa meir.