Her har me to som har tilbrakt 14 dagar av ferien sin på Fitjar, ein nordmøring og ein osing. Elise Baardseth Hovland, frå Aure, har vore på besøk hos farmor og farfar på Fitjar. Her sit ho saman med ein annan feriegjest, Rocky frå Os. Rocky er ein liten mops som også har "besteforeldra" sine på Fitjar.