Slik kan Fitjar bli i sjåande ut. Foto: Omega Areal / Illustrasjon

Under budsjetthandsaminga i går løyvde Fitjar kommunestyre éin million kroner til sentrumsprosjektet «Attraktive Fitjar».

– Det er viktig at me får oppgradert sentrum for å oppretthalda identiteten vår på Fitjar, seier Jo Kjetil Strand.

Han er leiar for eit tverrpolitisk utval som har arbeidd med prosjektet «Attraktive Fitjar». Gruppa blei oppnemnd av Utval for plan og miljø for to år sidan, og kunne leggja fram resultatet av arbeidet sitt for utvalet i november. Og i går løyvde kommunestyret ein million kroner til sentrumsprosjektet.

Gruppa har i tillegg til leiaren Jo Kjetil Strand (H) bestått av Roger Nesbø (Ap), Rune Helland (KrF) og Reidar Kloster (Sp). Strand fortel at det har vore tverrpolitisk semje i utvalet, og samarbeidet med grunneigarane har vore tett og godt.

– Det har vore mange skisser og mange møte! smiler Strand.

Han meiner det er eit framtidsretta og spenstig prosjekt. Og no gjeld det å koma i gang med reguleringa så snart som råd. Det er viktig å ha alt klart dersom det skulle bli tilgang på stein frå eit anna prosjekt. Det trengst mykje stein, understrekar Strand.

Jo Kjetil Strand ser for seg bubilparkering utover piren frå «Videoen», og eigna fasilitetar både for båt- og campingturistar, blant anna med tømmestasjon for bubil- og båttoalett.

Vidare ser utvalet for seg å knyta saman strandpromenaden både i aust og vest. Mellom Larsen og Meieriet ser dei for gangveg ved sjøen, slik at den heng saman med gang- og sykkelstien til Vestbøstad. Og i andre enden vil det bli gangbru over Fitjarelva, slik at strandpromenaden heng saman med gangvegen mot Moahagen.

Målet med «Attraktive Fitjar» er naturlegvis, som tittelen seier, å gjera Fitjar sentrum meir attraktivt som reisemål og å auka aktiviteten.

– Me vil få folk til å koma til Fitjar! seier Jo Kjetil Strand til slutt.

Sentrum sett frå sør. Illustrasjon: Omega Areal.