Helga Auestad har sendt oss eit bilete frå Sælevik valkrins. Ikkje utan ein smil.

Som biletet syner køa det seg til tider. I alle fall kring kaffikanna.  Mykje folk stilte opp og gav stemma si, og nytta og høvet til å prata litt med gode naboar.

Det store spørsmålet frå ein av dei minste var :

Kva får dei som vinn???

-Mykje kjeft – kjem det frå ein av dei vaksne……