Her frå aksjonen for å redda Selevik skule i haust. Arkivfoto: Fitjarposten

Dåfjorden Næringsforum har sendt innspel til politikarane i Fitjar, her fortel dei kva dei meiner må til for vidare utvikling i bygda.

– Dåfjorden er bygda med attraktivt byggjeland, og strategisk plassering mellom Stord og Fitjar. Ei bygd med stor moglegheit for vidare vekst og utviklking.

Dette skriv Dåfjorden Næringsforum i brevet til politikarane i Fitjar. Næringforumet ynskjer å formidla nokre viktige punkt til politikarane før kommunevalet i haust.

– Ein kommune i vekst treng attraktive bygder, då må ein driva tydeleg og aktiv tilnærming til utvikling av krinsane, skriv dei i brevet.

For å få utvikling meiner dei at oppveksttilbod, bustadutvikling, infrastruktur og næringsutvikling må bli betre.

Dei meiner Dåfjorden må få behalda eit fullverdig skuletilbod i bygda. Usikkerheiten rundt skulen kan hindra folk som vil etablera seg. Elevane treng ein trygg skuleveg. Fylkesvegs 72 må difor prioriterast, ein treng fortau, betre sikt og veglys.

Dåfjorden Næringsforum tar sikte på å realisere to nye bustadområder rundt Selevik skule. Kommunen må legga til rette for bustadutvikling, både einebustadar, seniortun og fleirmannsbustadar.

Gjengen i Dåfjorden saknar ogso eit samfunnshus der ein kan samla store og små til tilstellingar. Her ser dei føre seg eit «Dåfjord kystgrendetun». Dette kan ogso leggast til rette som kontorfasilitetar, og ein kan få ein lokal næringsklynge. Næringsforumet seier at kommunen bør legga til rette for meir næringsareal i Dåfjorden, både for etablerte og nye verksemder.

Dåfjorden Næringsforum håpar politikarane tek med seg innspela i valkampen, og inn i den nye kommunestyreperioden.