Du har sjanse til å vinne denne eller andre fine gevinstar komande laurdag.

Helland og Hovstad Normisjon held si årlege julemesse laurdag 22. november. Arrangementet er på Øvrebygda skule og me startar kl 14.30 med sal av bakverk, handarbeid, dørkransar m.m. Åresal og høve til å kjøpe lodd på hovudgevinstane, og trekking av desse. Ta deg tid til ein god drøs med gratis  kaffi, saft og kaker.

Kl 15.30 er det song og andakt ved Olav Johannes Oma. Som vanleg går alle pengane til Normisjon sitt sjukehus-prosjekt i Nepal.

Alle er hjarteleg velkomne!

Ingressbilete ved Turid Sandvik: Motiv på juleduken.

ANNONSE