Leiar for Fitjar Frp, Sigurd Andre Maraas, svarer på lesarbrev frå Fitjar KrF sin ordførarkandidat, Harald Rydland.

Fitjar Frp går til valg på at me skal arbeida hardt og målretta for å fjerne denne urettferdige skatten.

KrF med Harald Rydland i spissen, sprer etter mitt syn tåkeprat når han påstår offentlig at denne skatten ikke kan fjernes, det er kun snakk om vilje til å gjøre endringer i måten kommunen blir dreven på som kan svare på dette spørsmålet.

Kan ta ett eksempel, dersom du har ett hus som lekker i både vindu og dører, så kan du velge to ting for å holde varmen. Enten kjøre på med strøm og ovner for å holde varmen, uøkonomisk men det fungerer jo. Eller gjøre det på Frp sin måte, tett lekkasjene i både vindu og dører, å isolere samtidig, da vil en kunne spare utgifter for å holde varmen.

Slik kan en forestille seg drifta av kommunen vår og, det er ikke alltid mer penger som skal til. Fitjar Frp har i sitt program skrevet mye om endringer som me vil jobbe for i perioden som kjem.

Å sikre de viktigste oppgavene i kommunen første prioritert hos oss, dette kan me gjere samtidig som me fjerner den usosiale skatten, som rammer blindt, den rammer formuende, pensjonister, men og den rammer de som har store lån, å da får en jo i realiteten skatt på lån, noe som undergraver eiendomsretten til enkeltmennesket, noe som og strider mot grunnprisippene i Frp.

Det er fullt mulig å redusere å fjerne denne urettferdige skatten, med å stille strenge krav til resurs bruk, legge større press på regjering for å synliggjøre kommunene sine utfordringer, å ikke minst et regjeringsbytte i 2013.

Mange partiledere står på stand i Fitjar om lørdagane å smiler og ler, å fortel  at i Fitjar er alle enige om det meste og ulikhetene er små… til det kan eg og sei at ikke la dere blende. Frp vil at kommunen skal ha so utgangspunkt at DU skal komme ut fra kommunehuset med et JA svar på søknaden din og at du har fått kvalitet og god/rask hjelp i søke prosesser. Rask behandlingstid, gir raskere gebyr penger inn i kommunekassen. Flere søknader som er behandlet gir mer penger i kassen.

Fitjar Frp har gjentatte ganger vert frampå med gode ideer for å kunne gjere kvardagen bedre for de som er i kontakt med kommunen for å få hjelp, utan å bli tatt på alvor, når det kjem til stykket, så er det en feighet og forsiktighet som rår, en er livredde for å tråkke på tær i en omorganiseringsprosess. Dette er ikke me redde for. Me samarbeider godt med de partia som er villige til å gi oss gjennomslag for vår JA politikk, og de partia som er villige til å snu på de steiner som kan snues på i kommunen.

Sjå til Os og Austevoll, to kommuner som har blomstret under Frp-styre. Me tørr der andre ikke tørr.

Som et eksempel til: i valgkampen har eg fått mange innspill, ei hadde kjempa i ti år for å få sette opp hytter til utleie på egen tomt… det løste seg etter Ti år. En annen har ventet i tre år for å få naustet sitt omregulert til rorbu (i ett etablert hytteområde), en annen har fått utslepsløyve til en garasje som han fikk avslag på å bygge, dette er rett og slett FOR DÅRLIG, og dette er det kun Frp i Fitjar som tørr å røske opp i, i Austevoll kommune var det lenge ventetid, men kan ta med at med Frp med roret, har ventetida på enkle saker blitt redusert til ett minimum. Når trygge barnehager skulle bygge ut der, så tok det tre timer før papira var i orden, og eg anslår det nok til minimum seks måneder på Fitjar.

Så folkens, stem Frp på mandag, ei stemme til Frp er ei stemme for fornying og forandring i Fitjar.

Beste helsing

Sigurd Andre Maraas

Leiar i Fitjar Frp

Lesarbrevet Eigedomsskatt, ein nødvendig uting av ordførarkandidat for Fitjar KrF, Harald Rydland, finn du her.