Det er Sissel Jørgensen i styret for Fitjarfestivalen som seier dette etter eit besøk hos produsenten av Hogste egg.

Som kjent held ein av dei største eggprodusentane i mils omkrins til oppe på Hogste. I hønsehuset til Håkon og Lillian Hovstad
bur 7500 verpehøner, som leverer rundt 7000 egg for dagen.

Halvparten av Hogste-hønene er 68 veker gamle; dei høyrer til «det gamle feltet». Dei har ikkje fullt så høg verpeprosent som «det hye feltet», hønene som er 40 veker gamle. Totalt sett har hønene på Hogste ein verpeprosent på 85–90 %.

– Vanlegvis tar me inn høner som er 18–19 veker gamle. Av og til er dei 20 veker når dei kjem til oss, og då begynner dei å verpa så snart me har fått dei i hus, fortel Håkon Hovstad.

Han plar skifta halvparten av hønene om gongen, slik at dei alltid har eggproduksjon. Hønene er i produksjon til dei er rundt 76 veker gamle, før produktiviteten er så låg at dei må skiftast ut.

Av og til har han dei litt lenger, eller kvittar seg med dei litt tidlegare. Dette er for å sikra full produksjon til påske og jul. Dei store høgtidene er òg dei store salstidene for Hogste egg. Derfor passar dei på at dei aldri sit med halve hønsehuset tomt når etterspørselen er på topp.

Vanlegvis har dei ikkje problem med å få avsetnad på 7000 egg for dagen. Men no om sommaren må Håkon køyra heilt til Sandnes ein gong i veka.
– Varmt ver gir dårleg eggsal, seier Håkon.

Men salet er bra på Fitjar. I motsetnad til enkelte andre stader går eggsalet opp på Spar Fitjar om sommaren, naturlegvis pga.
turisttrafikken.

Hogste egg har engasjert seg i Fitjarfestivalen heilt sidan starten for fire år sidan, og er ein ivrig sponsor. Lunsjen på festivalen har dei støtta kvart år. Denne gongen vil dei òg vera med og sponsa den store kake- og dessertkonkurransen.

– Me kjem til å setja frå oss brett med egg nede hos Jostein Prestbø. Så kan folk finna egg der samtidig som dei hentar bær, seier Lillian.

Dei vil og levera egg til levera egg til Jostein Prestbø søndag 20. juli, når han ber inn til open gard.

Fitjarposten held fram rundturen i Fitjar saman med matansvarleg i festivalstyret – følg med, så får du med deg kor Sissel Jørgensen stoppar neste gong!

Ingressbilete: – Ei eggjande oppleving! seier Sissel Jørgensen, som ser egga koma på løpande band i hønsehuset til Lillian og Håkon Hovstad. Foto: Kjetil Rydland.