– Målet er at heile prosjektet, både ferjefri stamveg og opprusting, skal stå ferdig innan 20 år, seier  Sp-leiar og kommunal- og regionalminister LIv Signe Navarsete i følgje bt.no.

– Innan 2033 skal minst seks fjorder kryssast, med eit lite usikkerheitsmoment om Sognefjorden. Vegstrekninga skal rustast opp med minimum gul midtstripe, og reisetida vert redusert med mellom seks og sju timar frå Kristiansand til Trondheim. I dag reknar ein 20 timar på denne strekninga. 

Arbeidet med Rogfast startar i 2015
Den første fjordkryssinga vil vere Rogfast. Arbeidet med denne tunnelen startar opp i 2015, fortel Liv Signe Navarsete, som opplyser at totalramma på ferjefri E39 er på 150 milliarder kroner.

Les meir på bt.no.