Denne stolte havørna vart funnnen skadd i Fitjarøyane tidlegare i år, og måtte avlivast. Det er ikkje kjent om skaden skjedde på grunn av vindmøllene. Foto: Kjetil Rydland.

I ettermiddag, 2. påskedag, måtte viltnemnda i Fitjar sørgja for at ei skadd havørn blei avliva i sjøkanten ved industriområdet i Årskog.

Leiar i viltnemnda, Terje Aleksandersen, blei varsla for eit par timar sidan, og måtte rykkja ut for å sjå til den flotte fuglen, som hadde skadd ei vengje.

Då Aleksandersen kom til staden, innsåg han snart at her var det ikkje anna å gjera enn å avliva ørna på mest mogleg human måte. Den stolte fuglen prøvde fleire gonger å letta, men greidde berre å flaksa eit par meter om gongen, og hamna etter kvart i sjøen.

Politiet blei varsla på forskriftsmessig måte om at viltnemnda såg seg nøydd til å avliva fuglen. Terje Aleksandersen fekk tak i Tore Sigurd Fitjar, som tok livet av ørna med eit par velretta skot frå ei salongrifle kaliber 22.

Etter at Aleksandersen fekk ørna opp av sjøen, kunne me lett sjå skaden som hadde plaga fuglen. Ørna må ha vore borti eitkvart med høgre vengja si, slik at den ikkje kunne bera den svære fuglen i lufta. Kva ho har komme borti, er ikkje godt å seia, men uhellet må ha skjedd for nokre dagar sidan.

Vengjespennet blei målt til 2,32 meter; som kjent er havørn ein enorm fugl.

– Men denne er veldig lett, sa Aleksandersen då han tok ørna med seg til bilen.

Ørna var ringmerkt, og leiaren i viltnemnda tek kontakt med Stavanger Museum i morgon, når det er kvardag igjen.